HTP opleiding en advies
VELE WEGEN LEIDEN TOT LEREN

HTP Opleiding en Advies ontwikkelt en verzorgt een breed scala opleidingen en trainingen voor verschillende doelgroepen. Zoals maatwerktrainingen voor beveiligers, PD voor de brandweer, verhoor verdachte voor opsporingsambtenaren, BOA trainingen voor diverse specialisten.

Daarnaast geeft HTP professioneel en gedegen advies met betrekking tot vraagstukken op het gebied van opsporing, wetskennis, handhaving, milieuwetgeving en beveiliging.

Permanente her - en bijscholing BOA's Domein 1

De PHB is de verplichte opleiding voor de BOA's domein 1. Per module wordt aandacht besteed aan de wettelijke kaders, het sanctionerend optreden, dienstverlening en het optreden bij calamiteiten. Een goede kwaliteitsimpuls omdat er steeds meer verwacht wordt van deze BOA. Door met casuïstiek te werken, het rollenspel te gebruiken, actuele thema's in te zetten en het onderwijsleergesprek te hanteren, wordt de theorie steeds aan de praktijk gekoppeld. HTP opleiding en advies koppelt hier communicatie, samenwerking en mentale veerkracht aan vast. Tevens is er in deze succesvolle formule ruimte voor eigen inbreng van de opdrachtgever. Constant maatwerk is het gevolg. Deze formule wordt op dit moment succesvol toegepast in de gemeenten Leiden en Nieuwegein.
» Lees meer

Laatste politieberichten:


Berichten via Politie.nl

HTP ondersteunt

HTP opleiding en advies steunt stichtingtess.nl

StichtingTess.nl

» Contact

HTP | Opleiding & Advies
Rigel 10
2743 MJ Waddinxveen
M +31 (0) 619 971 904
aan@harrytepas.nl
www.htpopleidingenadvies.nl